Devlete ait kurumlarda ya da özel şirketlerde güvenlik görevlisi olarak görev yapabilmek için özel güvenlik sınavlarına girilmelidir. Kısa adı ÖGG sınavı olan bu sınavları başarılı bir şekilde geçenler, silahlı ya da silahsız güvenlik olarak çalışmaya başlayabilirler.

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK PUAN HESAPLAMA

Özel Güvenlik Puan Hesaplama 2022

Özel güvenlik PUAN HESAPLAMA kaç doğru yapmak gerekir? Silahsız ÖGG olabilmek için zorunlu temel eğitim süreci sonrasında verilen ÖG temel eğitim sınavında 100 adet soru üzerinden en az 60 adet soruyu doğru bir şekilde cevaplamak gerekmektedir.

Yanlış doğruyu götürmez. Bu nedenle rahatlıkla cevabını bilemediğiniz soruları tahmin yoluyla cevaplandırabilirsiniz. Bu sınavda boş ya da cevapsız soru bırakmamak gerekir.

Silahsız kimlik kartı almak isteyenlerin silah bilgisi sınav sorularını çözmesine gerek yoktur. 100 temel eğitim sorusunu çözdükten sonra sınavı bitirebilirler.

ÖG temel eğitim sınavında 1 soru = 1 puan’dır. Toplam 100 soru vardır ve hepsini doğru yapan 100 tam puan alır. Aşağıda özel güvenlik puan hesaplama örnekleri verilmiştir.

Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama Sayfası TIKLAYINIZ!

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PUANI HESAPLAMA 2023

Silahlı güvenlik sınavı kaç puanla kazanılır? Silahlı ÖGG olmak için de yine 100 soruluk ÖG temel eğitim sınavına giriyoruz. Bununla birlikte silahlı sınavda 25 soruluk silah sınavı ve 5 atışlık uygulama sınavı vardır. Silahlı güvenlik sınavı toplam 125 soru ve 5 silah atışından meydana gelir.

Silahlı güvenlik sınav puan hesaplaması nasıl yapılır? Silahlı güvenlik görevlisi statüsüne sahip olabilmek için girmeniz gereken silah sınavında 25 adet soru bulunur ve bu soruların karşılığı 50 puana denk gelir.

UYGULAMA ATIŞ PUANI HESAPLA

Silah sınavına girenler için soruların diğer 50 puanlık bölümünde ise uygulama atış sınavı vardır. Silah sınavı uygulama atış sınavı 50 puanlık bir sınavdır.

Uygulama atış sınavında 15 metre mesafede konumlandırılmış olan bir hedefe 5 mermi atışı yapılarak karşılığı olan her isabet için 10 puan puan kazanılır. 5 isabet için 50 tam puan verilir.

Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Silahlı ya da silahsız güvenlik sınavına girdiniz ve puanınızı hesaplamak istiyorsunuz. Şimdi sizlere puan hesaplamanın basit, pratik yolunu anlatacağız ve özel güvenlik sınav geçme puanı hakkında örnekler vereceğiz.

Silahlı özel güvenlik puan hesaplama: Girilmiş olan silahsız ÖGG sınavından geçip geçmediğiniz konusunda puan hesabı yapmak için izlemeniz gereken yol; 

Silahsız özel güvenlik puan hesaplama: Silahsız sınavda toplam 100 soru sorulduğundan sadece doğru sayınızı hesaplamanız yeterlidir. Zira 1 soru 1 puana denk geldiği için 60 ya da daha fazla soruya doğru cevap verirseniz sınavı kazanırsınız. Unutmayın Silahsız ÖG görevlisi olmak için en az 60 puan almak şarttır.

Girilmiş olan silahlı güvenlik görevlisi sınavından geçip geçmediğiniz konusunda puan hesabı yapmak için ise izlemeniz gereken yol; 

Silahlı puan hesaplama üç aşamalı olarak gerçekleştirilir. Silahlı Ögg sınavı toplam 125 soru içerir. Bunlardan 100'ü temel eğitim sınav sorusu olup geri kalanı ise 25 silah sorusundan oluşmaktadır. Bu 25 adet silah sorundan sonra da 5 atışlık uygulama sınavı yapılmaktadır.

Puan hesaplama konusunda uygulanacak olan ilk aşama 100 sorudan oluşan temel eğitim kısmından her halükarda 60 ve üzerinde puan alınması gerekir. Silahlı özel güvenlik sınav geçme notu 50-60 aralığında puan alınması durumunda ise eğer silah sınavı ve atıştan toplam 70 puan ve üzeri alırsanız temel eğitim sınavından 50 puan alsanız dahi silahlı kimlik kartı almaya hak kazanırsınız.

ÖGG sınav puanı hesaplama ile ilgili ikinci aşamada ise 25 sorulu olan Silah puan durumu ve 5 atışlık silah atışı puanının ortalaması 60 puan ve üzeri olması gereklidir. 25 sorunun her biri 2 puan olup 50 puan üzerinden değerlendirilir. Atışta kullanılan 5 merminin her biri ise 10 puan üzerinden değerlendirilir. Silahlı sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için silah sınavı ve atış toplamı en az 60 puan olması gerekmektedir. Yine yukarıda belirttiğimiz gibi aynı şekilde temel eğitim sınavından 70 puan ve üstü alırsanız silah sınavı ve atışlardan 50 puan almanız yeterlidir. Yine silahlı özel güvenlik kimlik kartı alabileceksiniz.

Özel güvenlik kaç puanla geçiliyor? Ög puanı hesabı ile ilgili üçüncü aşamada ise üç aşamada mevcut olan puan toplamının en az 120 olması gerekir. Bu kural gereği en az 60 puan almanız zorunlu olmasına rağmen sınavların toplamı 120 puanı sağlıyorsa sınavlardan herhangi birinin puanı 50 ye kadar inebilir.

Fakat temel eğitim sınavından 70 puan alıp silah ve atışlardan 50 puan altında alırsanız size sadece silahsız özel güvenlik kimlik kartı verilecektir. Çünkü sadece temel eğitim sınavını geçtiniz ve silah sınavından kalmışsınızdır.

Bununla birlikte temel eğitim sınavından 50 puan  altında alırsanız silah sınavı ve atışları tam yapsanız yani 100 puan alsanız bile sınavdan kalırsınız.

SİLAH FARKI PUAN HESAPLAMA

Silah farkı puanı, silahsızdan silahlıya geçmek için gereken puandır. Silahsız özel güvenlik olaya hak kazanan adaylar, silah sınavı ve atıştan 70 puan ve üzeri almaları gerekir. Silahsızdan silahlıya geçiş puan hesaplaması bu şekildedir.

ÖGG PUAN HESABI ÖRNEKLERİ

Ög temel eğitim sınavından 60 doğru yapılırsa 60 puan alınır. Silah sınavı sonucunda 15 doğru var ise ( 15 x 2 = 30 puan), ve atış sınavından da 3 isabet mevcut ise (3 X 10 = 30 puan), silah sınavı notu 30+30 = 60 puan alınmış olur ve sınav sonucu olarak başarılı olunmuş demektir. Silahlı ögg olmaya hak kazanırsınız.

  • Örnek1: Ögg adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 70 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ve atış sınavında hiç isabeti olmamış ise 70+50=120 puan eder ve 120 : 2 = 60 puan alınmıştır. Sınav toplam puanı 120 olur ve en az puanı 50 olduğu için  sınavdan silahlı olarak geçer.
  • Örnek2: Aday 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 50 puan, silahlı sınav kısmından ise 70 puan almış ise 50 + 70 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer. Adayın özel güvenlik silahlı sınavı geçme puanı 60 olur. Yani silahlı güvenlik olmaya hak kazanır.
  • Örnek3: Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 66 puan, silahlı sınav kısmından ise 54 puan alınmış ise 66 + 54 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.
  • Örnek4: Aday 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 48 puan, silahlı sınav kısmından ise 100 puan alınmış ise 48 + 100 = 148 : 2 = 74 puan sonucu çıkar ve aday bu çıkan sonuçla kalır. Puan durumunun yüksek olmasına rağmen adayın sınavdan kalıyor olmasının sebebi temel eğitimden 50 puanın altında not alınmasıdır. 50' nin altında alınmış olan not sınavın tümünün başarısız olmasına neden olur.
  • Örnek5: Aday 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ise 60 + 50 = 110 : 2 = 55 puan sonucu çıkar ve sınavdan aday silahsız olarak geçer. İsterse Silahsız özel güvenlik kimlik kartı alabilir. Bunun sebebi temel eğitim sınavından geçer not alınmış olmasıdır. Daha sonraki sınavın yalnızca silahlı olan kısmından sorumlu olmuş olur ve silahlı sınava ve atışlara katılarak yeterli düzeyde puan alarak silahlı güvenlik görevlisi olma imkânına sahiptir.
  • Örnek6: Adayımız 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 10 doğru cevap yaparak 20 puan almıştır ve uygulama atış sınavından da 4 isabeti vardır. Buradan da 40 puan kazanır. Toplam puanı: 60 + 20 + 40 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar. Adayın özel güvenlik sınavı geçme notu 60 olur ve sınavdan silahlı olarak geçer.

Silahsız özel güvenlik sınavı puan hesaplaması tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. 100 sorudan oluşan temel eğitim sınavından alınması gereken en az puan 60 ve üzeridir. Sınav sonucunda 59 puan alınması durumunda sınavdan kalınmış demektir.

Silahsız Ögg olunabilmesi için aynı sınava tekrar katılmak gerekmektedir.

ÖGG Özel Güvenlik Yenileme Sınavında Kalma Var mı?

Yenileme sınavında kalmak yoktur. Silahlı ya da silahsız ög kimlik kartı yenilemek için tekrar kursa gidip eğitim almak şarttır. Silahlı ya da silahsız güvenlik görevlilerinin kimlik kartı yenileme yapmaları için yenileme sınavına girmeleri de zorunludur. Fakat bu sınavda kalmak yoktur.

Bu yazımızda sizlere özel güvenlik olmak için kaç puan almak gerekir ve puan hesaplaması nasıl yapılır gibi konularda bilgi verdik. Sizler de puanınızı hesaplayarak silahlı ya da silahsız özel güvenlik olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz.