680 sayılı KHK ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden biri de eğitim durumu ile ilgili oldu.

ÖZEL GÜVENLİK AMİRİ NASIL OLUNUR ŞARTLARI NELERDİR?

Özel Güvenlik Amiri

  • Özel güvenlik kurum yöneticileri en az ön lisans mezunu yani 2 yıllık meslek yüksek okul mezunu olmak zorundadır. Gerekli temel eğitimleri tamamlayan güvenlik görevlileri faaliyet izin belgesi alarak yönetici unvanına sahip olabilirler.
  • Özel güvenlik birimlerinde ya da özel güvenlik şirketlerine ait şubelerde 15 ya da daha fazla özel güvenlik görevlisi varsa burada en az 1 tane güvenlik sorumlusu olmak zorundadır.
  • Güvenlik amiri olabilmek için herhangi bir bölüm ya da branş şartı yoktur. Hangi bölümden olursa olsun ön lisans mezunu olanlar güvenlik sorumlusu olabilirler.

Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte güvenlik görevlilerinin sıkça sorduğu “lise mezunu güvenlik amiri olabilir mi?” konusuna da açıklık getirildi. Buna göre lise mezunu güvenlik görevlileri artık güvenlik amiri olamayacak.

Özel güvenlik ön lisans şartının getirilmesiyle birlikte lise mezunu güvenlik görevlileri çalışırken ön lisans mezunu olabilmek için uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya başladı.

Güvenlik Soruşturması NEDİR, SORGULAMA SORUTURMA Hakkında Herşey

GÜVENLİK AMİRİNİN NİTELİKLERİ NELERDİR?

  • Güvenlik amirlerinin lider kişilikleri olmalıdır. Bunun nedeni bulundukları ortamı kontrol altında tutabilmeleri ve sözlerini dinletebilmeleridir. Eğitim düzeyi yüksek olan, gerekli temel eğitimleri alan ve uzun yıllardır güvenlik sektöründe çalışan kişiler arasında güçlü karakterli olanlar güvenlik amiri olarak tercih edilmektedir.
  • Güvenlik amirleri çalıştıkları şirketin ana faaliyetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Ayrıca bulundukları bölge hakkında risk analizi ve tehdit değerlendirmesi yapabilmelidirler.
  • Güvenlik tedbirlerini asla aksatmamalı, firmanın ticari faaliyetlerinin güvenlik açıkları nedeniyle aksamasına ya da yavaşlamasına müsaade etmemelidir.
  • Güvenlik teknolojileri ve bilgi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmalı, olası risk ve tehdit hallerinde gerekli önlemleri alabilmelidirler.
  • Kanunlar hakkında bilgili olmalıdır, hukuk alanında yapılan yeniliklerden haberdar olmalıdır.
  • Sorumluluk sahibi olmalı, gerektiğinde inisiyatifli olabilmeli ve uzlaşmacı olmalıdır.

Özel güvenlik amirleri kamu güvenliğinin tehlikeye girdiği yerlerde özel güvenlik tedbirlerini denetleyebilir ve yetersiz bulurlarsa ek önlemler alabilirler.

ÖZEL GÜVENLİK YÖNETİCİSİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Özel güvenlik yöneticileri gerekli eğitimleri aldıktan sonra kimliklerini alabilmek için güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına tabi tutulurlar. Soruşturması olumlu sonuçlanan yöneticilere Valilik ya da Bakanlık tarafından güvenlik yöneticisi kimlik kartı verilmektedir.

Özel güvenlik yöneticisinin kimlik kartı ikametgah adresine ya da verilecek başka bir adrese posta ile gönderilir. Kimliği güvenlik yöneticisi alabileceği gibi kanuni vekil olarak belirlediği başka biri de alabilir.

Güvenlik yöneticilerinin kimlik kartları da aynı güvenlik görevlilerinin kimlik kartları gibi 5 yılda bir yenilenmelidir. Kimlik kartında yöneticinin adı, soyadı ve silahlı ya da silahsız olduğu yazar. Yöneticiler kimlik kartlarını görev yaptıkları süre boyunca daima yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Özel güvenlik yöneticileri kartlarını teslim aldıktan sonra güvenlik amiri arayan otellerde, güvenlik şirketlerinde ya da kanunda belirtildiği gibi en az 15 güvenlik görevlisinin çalıştığı yerlerde görev alabilirler.

ÖZEL GÜVENLİK AMİRİNİN KİMLİK KARTI HANGİ HALLERDE İPTAL EDİLİR?

Özel güvenlik yöneticisi kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik amirlerine 3 bin TL para cezası kesilmektedir. Bu kişilere verilen para cezasına ek olarak güvenlik kimlik kartları da iptal edilmektedir. Bu nedenle güvenlik kimlik kartı iptal edilen yöneticiler, bir daha hiçbir şekilde güvenlik sektöründe çalışamazlar.

Terörle bağlantısı tespit edilen, terör kuruluşlarına yardım ve aracılık eden güvenlik amirlerinin kimlik kartları iptal edilir.

Birlikte görev yapılan yerdeki kolluk amirinin emirlerini dinlemeyen ve itaatsizlik yapan güvenlik yöneticilerinin görevlerine son verilir, kimlik kartlarına el konulur.

Görev alanı dışında ve silahını kanuna aykırı şekilde kullanan, devlet düzenini bozmaya yönelik gösteri ve yürüyüşlere katılan güvenlik amirlerinin kimlikleri iptal edilir.