98. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Online

98. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları Online. 98. Dönem ÖGG soruları 100 adet olarak online test sistemimize eklenmektedir. Özel Güvenlik 98. test sorularını çözüp sınav tamamlanınca cevapları görebilirsiniz. Gerçek sınav ortamının tadını çıkartın.

 

Soru 1. 1. Kanunsuz olarak / yetki aşılarak, kişinin, evine, işyerine, aracına girmesi veya çıkmasının; istediği bir yere, istediği bir yoldan gitmesinin veya gelmesinin engellenmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suç işlenmiş olur?

Soru 2. 2. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 3. 3. Özel güvenlik görevlileri çalışma süreleri, izin, ücret gibi özlük hakları bakımından hangi kanuna tabidirler?

Soru 4. 4. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlilerine yetki olarak tanınan hususlardan biridir?

Soru 5. 5. Görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin işveren tarafından valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim ......... gün içinde yapılır.
Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?

Soru 6. 6. Spor müsabakalarında genel kolluk ile beraber görev alan özel güvenlik görevlileri görevle ilgili kimlerin talimatlarını uygulamak zorundadır?

Soru 7. 7. Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. 8.

 1. Görev dışında çalıştırma yasağı
 2. Grev yasağı
 3. Görevden uzaklaştırma yasağı
 4. Sendikaya üye olma yasağı
 5. Toplu iş sözleşmesi yapma yasağı

Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan yasaklardan değildir?

Soru 9.  

9. Özel Güvenlik Görevlisi, görevli bulunduğu alanda, bir suçla karşılaştığında ne yapmaz?

Soru 10. 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanması açısından doğru değildir?

Soru 11. 11. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Can’ın, aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir?

Soru 12. 12. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre aşağıdaki özel güvenlik hizmetlerinden hangisi için görev belgesi düzenlenir?

Soru 13. 13. Özel güvenlik görevlilerinin sadece görevli oldukları yerde, görevli oldukları sürede ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları görünür şekilde olmak kaydıyla kullanabilecekleri yetkiler hangi kanunda düzenlenmiştir?

Soru 14. 14. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 15. 15. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun işlenmesi halinde bu suça uygulanacak cezai yaptırımlar hangi kanunda yer almaktadır?

Soru 16. 16. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 17. 17. Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon tarafından hangi nedenle izin verilebilir?

Soru 18. 18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikle ilgili valinin görev alanına girmez?

Soru 19. 19. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yer alan adli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak sayılmıştır?

Soru 20. 20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde, kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar alma görevi, kime verilmiştir?

Soru 21. 21. Özel güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanaklarla ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 22. 22. Hava meydanında devriye görevi yapan ÖGG Oğuz ile Sedat’ın, devriye görevleri esnasında aşağıdaki hangi davranışları yanlıştır?

Soru 23. 23. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

Soru 24. 24. Özel güvenlik görevlilerinin önleme aramasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 25. 25. Özel güvenlik görevlisi Hasan, devriye görevi sırasında, otoparkta şüpheli paket ihbarı alır. Olayla ilgili hangi davranışı yanlıştır?

Soru 26. 26. Üniversitenin merkez kampüsünde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Serkan ile Cengiz’in hangi davranışı yanlıştır?

Soru 27. 27. Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Soru 28. 28. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamaları arasında yer almaz?

Soru 29. 29. Kişi, kurum ve kuruluşların talebi halinde özel güvenlik görevlileri hangi kanun çerçevesinde izin verilen yerlerde görev yapmaktadırlar?

Soru 30. 30. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

Soru 31. 31. Sitede görevli özel güvenlik görevlileri Melike ve Zeynep hangi durumda konuta girebilir?

Soru 32. 32. Bankada görevli özel güvenlik görevlisi Zeki’nin hangi davranışı yanlıştır?

Soru 33. 33. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 34. 34. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?

Soru 35. 35. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir adli olayla ilgili olarak yapmış oldukları davranışlardan hangisi yanlıştır?

Soru 36. 36. Özel güvenlik görevlisi Emine ve Cihan, bakanlığın giriş kapısında X Ray cihazından geçen karton paket içerisinde patlayıcı madde ve düzeneği şüphesi olan görüntü elde etmesi durumunda, özel güvenlik görevlilerinin olaya müdahalesinde, aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

 1. Çantanın sahibinin bilgileri alınır içeri girişine izin verirler
 2. Çantayı bizzat açarlar ve incelerler
 3. Çantayı emanete alırlar ve güvenlik şeridi çekerek vatandaşların bölgeye yanaşması engellenir
 4. Şüpheli şahsı muhafaza altına alırlar
 5. Genel kolluk ve sorumlu amirlerine bilgi verirler

Soru 37. 37. Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdiği devriye yöntemi, hangi devriye yöntemidir?

Soru 38. 38. Aşağıdakilerden hangisi bulgu ve delillerin faydalarından biri değildir?

Soru 39. 39. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 40. 40. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli araç tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 41. 41. Aşağıdakilerden hangisi kartlı geçiş sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir?

Soru 42. 42. Kurum ve işletmelerin güvenlik sistemlerinden birini kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 43. 43. X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. 44. Yangın algılama sistemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 45. 45. Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem veya cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?

Soru 46. 46. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşınmasında genel kurallar içerisinde yer almaz?

Soru 47. 47. Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48. 48. Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 49. 49. Hava yolunda bilinci açık, tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?

Soru 50. 50. Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 51. 51. Aşağıdaki müdahalelerden hangisi temel yaşam desteği değildir?

Soru 52. 52. “Bir el alına yerleştirilir; Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir; Baş geriye doğru itilir. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur” belirtilen tanımlama aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisine aittir?

Soru 53. 53. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 54. 54. Çalışmakta olduğunuz fabrikada bir işçinin bilinçsiz şekilde yerde yattığını ve çırpındığını gördüğünüzde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Soru 55. 55. Aşağıdakilerden hangisi, zehirlenmelerde genel ilk yardım kurallarından değildir?

Soru 56. 56. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale ederken yanlış olarak yapılan davranışlardan biridir?

Soru 57. 57. Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin standardında belirtilen periyodik bakımların kim/kimler tarafından yaptırılması mecburidir?

Soru 58. 58. Elektrik kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 59. 59. Bulunduğu ortamlarda meydana gelen duman oluşumunu algılayan cihazlara ne ad verilir?

Soru 60. 60. Orman yangınlarında yangın söndürmede kullanılabilecek en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 61. 61. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden biridir?

Soru 62. 62. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yangın söndürmede kullanılan söndürme maddeleri arasında yer alır?

 1. Su
 2. Karbondioksit
 3. K.K.T. (Kuru Kimyevi Toz)
 4. Köpük

Soru 63. 63. Alev, ısı, ışık ve korlaşma görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 64. 64. Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?

Soru 65. 65. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisi değildir?

Soru 66. 66. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 67. 67. Cilt temasından başlayıp kişinin 40 cm uzağına kadar olan alanı kapsayan ve eş, dost, akraba dışındaki herhangi birisinin ihlal etmesinden rahatsızlık duyabileceğimiz alana ne ad verilir?

Soru 68. 68. Etkili iletişimde aşağıdakilerden hangisi sözel iletişim biçimidir?

Soru 69. 69. İletişim sırasında karşılaşılan zor durumlarda bir özel güvenlik görevlisinin hangi izlenimi oluşturması iletişim kazasına sebep olabilir?

Soru 70. 70. Aşağıdaki tanımlardan hangisi sözsüz iletişime uygundur?

Soru 71. 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?

Soru 72. 72. İyi bir dinleyici olmak iletişim sürecinde neden gereklidir?

Soru 73. 73. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışmaları çözümlemede başvurabileceğimiz yöntemlerden birisi değildir?

Soru 74. 74. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?

Soru 75. 75. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?

Soru 76. 76. Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kurum ve/veya kuruluş, hem de vatandaşlarla kurdukları ............., görev yaptıkları yer ile arasında güven duygusunun oluşmasında büyük bir öneme sahiptir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 77. 77. “İletişim sürecinde kişilerin ne söylediklerinden ziyade nasıl söyledikleri önemlidir.”

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 78. 78. “Bir maç dağılımında polisle beraber görev yapan ÖGG Murat, etrafa zarar veren taraftar grubunu dağıtmak üzere sıkılan CS gazının rüzgârın ani ve ters esmesi sonucu kendisini de etkilediğini anlar.” Murat’ın panik yapmaması için bu etkilenmeden ne kadar süre içerisinde kurtulabileceğini bilmesi gerekir?

Soru 79. 79. “Hayatları boyunca yetersizlik gösteren, karşı karşıya kaldıkları güçlüklere çabuk ve yapıcı çözüm bulamayan, fikir ve davranışlarında sürekli kararsızlık gösteren ve uyum güçlüğü çeken kişiye denir.” Tanımda anlatılan kalabalık içindeki kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 80. 80. Grubun özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 81. 81. Bir topluluğun içindeki kişide, topluluğa mensup olduğu hissiyatından kaynaklanan bazı yeni psikolojik özellikler ortaya çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi kitle psikolojisi denilen bu kavramın özelliklerinden değildir?

Soru 82. 82. Üniversitede görevli ÖGG Vedat, yasadışı toplanan grubun dağıtılabilmesi için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştır. Vedat gaz kullanırken kalabalığın kaçış yönünü hesaplamadığından, kaçış yolunun kapalı olduğunu gören eylemciler bilinçsizce sağa sola koşuşturmaya başlarlar. Kalabalıkta oluşan bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 83. 83. Özel güvenlik görevlilerince kalabalığa karşı göz yaşartıcı sprey gaz kullanma mecburiyetinde kalınmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan etkilerden hangisi görülmez?

[optionA/]A) Öksürük ve mide bulantısı yapabilir

[optionB/]B) Baş dönmesi, sersemleme ve geçici koordinasyon bozukluğuna sebep olabilir

[optionC/]C) Göz, burun, boğaz ve ciltte yanma ve batma etkisi oluşturabilir

[optionD/]D) Teneffüs edilmişse diyaframda kasılmaya sebep olabilir

[optionE/]E) Kalıcı işitme kaybına neden olabilir

Soru 84. 84. Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. Göz, burun, boğaz ve cilt üzerinde yanma ve batma etkisi oluşturur
 2. Gazın etkisi 2 ila 3 saat arası sürer
 3. Astım hastalarına herhangi bir zarar vermez
 4. Öksürük ve mide bulantısı yapabilir

Soru 85. 85. “Özellikle ülkemizdeki toplumsal yaşamda insan davranışlarını ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen farklı nitelikte birçok toplumsal davranış kuralı mevcuttur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu toplumsal davranış kurallarından birisi değildir?

Soru 86. 86. “Yasadışı topluluklar, hedeflerini gerçekleştirmek için giriştikleri eylemlerde mutlaka güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşırlar, ancak yasadışı topluluklar bu engellemeyi aşabilmek için de bazı taktikler uygularlar.”
Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden birisi olamaz?

Soru 87. 87. “Üniversitede yemek ücretlerinin zamlanmasını protesto etmek amacı ile bir araya gelen öğrenciler eylem sırasında rektörlük binasına saldırırlar. Bu arada konu ile ilgisi olmamasına rağmen yoldan geçen belediye otobüsünün camlarını da kırarak zarar verirler ve otobüsü kullanılamaz hale getirirler.” Bu olayda toplumsal olayların hazırlık aşamalarından hangisi meydana gelmiştir?

Soru 88. 88. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?

Soru 89. 89. Hangisi suikast amaçlı saldırıların safhaları arasında yer almaz?

Soru 90. 90. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?

Soru 91. 91. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi aracının özelliklerinden değildir?

Soru 92. 92. Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından birisidir?

Soru 93. 93. Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 94. 94. Koruma personelinden bir kişinin, koruma sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 95. 95. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

Soru 96. 96. Temel koruma prensipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 97. 97. "Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili ............... bildirilir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

Soru 98. 98. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

Soru 99. 99. Kamu düzenin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren kolluk birimine ne ad verilir?

Soru 100. 100. ...........; Kamu güvenliğini, şahıs, tasarruf emniyetini ve konut dokunulmazlığını korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ile kamunun istirahatını temin eder. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

User Details