97. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Online

97. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları Online.

 

Soru 1. 1. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmemesinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. 2. Görev alanında bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenip, bunu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlileri veya yöneticilerine, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi müeyyidenin uygulanması gerekir?

Soru 3. 3. Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisinin kaynağı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4. 4. Özel güvenlik görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde mümkündür?

Soru 5. 5. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumluları için özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara ilave olarak aranır?

Soru 6. 6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7. 7. Bankada görevli silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, çalıştığı bankaya ait görev silahı ve üniforması ile birlikte öğle yemeğini yemek için dışarı çıkmıştır. Yemek sırasında şahit olduğu kavgaya silahla müdahale eder. Mehmet’in ateşli silahını kullanması hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8. 8. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, yetkisini aşarak Türk Ceza Kanunu madde 122’de düzenlenen “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle” bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemiştir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?

Soru 9. 9. Konusu suç teşkil eden emri alan özel güvenlik görevlisinin yapması gereken en doğru davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 10. 10. Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin üzerini elle aramasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 11. 11. Alarm izleme merkezinde görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan, hizmet alan abonelerin telefon numaralarını ticari amaçla kullanmak isteyen bir turizm şirketine vermiştir. Aşağıdakilerden hangi suç hakkında özel güvenlik görevlisi Gökhan hakkında şikayette bulunulabilir?

Soru 12. 12. Özel güvenlik görevlileri Ali ve Mehmet, havalimanında yaptıkları X-ray cihazından geçirme kontrolü esnasında, bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde ele geçirmiş ve elde ettikleri maddeyi, kolluk görevlileri gelene kadar elde tuttuktan sonra, yetkili genel kolluğa tutanakla teslim etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri, bir müddet dahi olsa elde bulundurdukları suç unsuru uyuşturucuyu, hangi yetkilerine dayanarak muhafaza etmişlerdir?

Soru 13. 13. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14. 14.Eşi doğum yapan özel güvenlik görevlisi Ümit, aşağıdaki mazeret izinlerinden hangisine hak kazanır?

Soru 15. 15. 4857 sayılı İş Kanununa tabi özel güvenlik görevlileri için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 16. 16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 17. 17.Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı hareket eden kişi hangi suçu işlemiş olur?

Soru 18. 18. Spor müsabakasında, birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

Soru 19. 19. Görev yaptığı fabrikada greve giden işçilere destek olmak maksadıyla, özel güvenlik görevlilerinin greve katılmalarının yasak olmasına rağmen, özel güvenlik görevlisi Ali de işi durdurarak greve katılmıştır. Ali 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince yalnızca greve katıldığı için olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?

Soru 20. 20.İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısına kişi ya da kuruluşun temsilcisi üye sıfatıyla aşağıda belirtilen hangi durumda katılabilir?

Soru 21. 21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir?

Soru 22. 22. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz?

Soru 23. 23. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ile Zeki kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır?

Soru 24. 24. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?

Soru 25. 25. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz?

Soru 26. 26.Tutanağın şekil şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 27. 27. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre; müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakaların başlangıç saatinden en geç kaç saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir?

Soru 28. 28. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun gözetim ve denetiminde el ile arama yetkisi vardır?

Soru 29. 29. Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu/delil çeşitleri arasında yer almaz?

Soru 30. 30. AVM’ de hırsızlık şüphelisini özel güvenlik görevlisi Haldun yakalamıştır. Yakalama tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gereklidir?

Soru 31. 31. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri değildir?

Soru 32. 32. Görev alanında, hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişiyi yakalayan özel güvenlik görevlisi Yavuz hangi görevi yerine getirmiştir?

Soru 33. 33. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Azize, gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya yetkisi yoktur?

Soru 34. 34. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz?

Soru 35. 35. Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından bir adet gaz tabancası elde ederler. Şahıs tabancanın faturalı olduğunu beyan eder ve faturasını ibraz eder. Kontrol sırasında tabancanın namlusu içinde yiv-set olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?

Soru 36. 36. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterlerden biri değildir?

Soru 37. 37. Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Metin ve Zeki alışveriş merkezi girişinde içeriye girmek isteyen kişileri güvenlik kontrolünden geçirmektedirler. İçeriye girmek isteyen kişilerden Bahattin, söz konusu güvenlik kontrollerine tabi olmak istemediğini, üstünü ve eşyasını aratmayacağını söyler. Bu durumda Metin ve Zeki’nin Bahattin ile ilgili olarak ne yapması gerekir?

Soru 38. 38. Devriye hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri Ali ile Veli, görev sırasında bıçakla yaralama olayına müdahale ederek suç unsuru eşyaya emanete alıp suçluları yakalayarak genel kolluğa tutanak ile teslim ederler. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekibinin talebi ile özel güvenlik görevlilerinden olay yerinin korunmasına yardımcı olmaları istenir. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ile ilgili olarak Ali ile Veli’nin yaptığı hatalardan biridir?

Soru 39. 39. Fabrikada görevli özel güvenlik görevlileri Tamer ile Akın meydana gelen hırsızlık olayında gerçeğe aykırı tutanak düzenlemişlerdir. Bu eylem karşısında ne kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar?

Soru 40. 40. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?

Soru 41. 41. Aşağıdakilerden hangisi CCTV sistemlerinin bileşenlerinden birisi değildir?

Soru 42. 42. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?

Soru 43. 43. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?

Soru 44. 44.Bir tren garında yolcuların kullandığı girişe hangi güvenlik cihazının konulmasına gerek yoktur?

Soru 45. 45. Kontrol noktalarında bazı kişiler özel ilgiye ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerden hangileri bu kategoride değerlendirilmezler?

Soru 46. 46. Kanaması durdurulamayan bir yaralıda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

Soru 47. 47. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının değerlendirilmesi kapsamında değildir?

Soru 48. 48. Aşağıdakilerden hangisi, sıcaktan daha çok etkilenir?

Soru 49. 49. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Kurtarma”nın kapsamında değildir?

Soru 50. 50.Burkulma ve burkulmada ilk yardımla ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

Soru 51. 51. Sedye ile taşıma tekniği ile ilgili hangi şık yanlıştır?

Soru 52. 52. Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?

Soru 53. 53. Suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 54. 54. Aşağıdaki yaralı taşıma tekniklerinin hangisini uygulamak için en az 2 kişi gereklidir?

Soru 55. 55. Özel güvenlik görevlisi Hasan; bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmesi gerekir?

Soru 56. 56. Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetler içerisinde yer almaz?

Soru 57. 57. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınların özelliklerinden değildir?

Soru 58. 58. Aşağıdakilerden hangisi afet tanımı içerisinde yer almaz?

Soru 59. 59. Ahşap, kâğıt, tekstil, şeker vb. ürünlerin yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 60. 60. Ülkemizde tüm acil durum birimlerinin aynı çatı altında toplandığı ihbar numarası aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 61. 61.Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijen ile temasının kesilmesi yangın söndürme yöntemlerinden hangisine girer?

Soru 62. 62. Kullanılmış veya bazı sebeplerden dolayı içerisindeki itici gazı azalmış yangın söndürme cihazının manometresindeki ibre hangi boyalı alanı gösterir?

Soru 63. 63. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gereken doğru davranışlardan biri değildir?

Soru 64. 64. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinden birisi değildir?

Soru 65. 65. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin, vücuda temel alınma yollarından birisi değildir?

Soru 66. 66.Bir özel güvenlik görevlisinin görevi esnasında bireyler ile kurmuş olduğu iletişimde, iletişim kurma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67. 67. Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68. 68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin amacıdır?

Soru 69. 69. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen sosyal özelliklerdendir?

Soru 70. 70.İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

Soru 71. 71.İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?

Soru 72. 72.İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?

Soru 73. 73. Önyargı nedir?

Soru 74. 74. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Soru 75. 75. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir?

Soru 76. 76.İletişimin başarısında kanal seçimi neden önemlidir?

Soru 77. 77.İletişimde insanların birbirini yargılaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 78. 78. Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler ile topluluk içine patlayıcı madde atılması gibi durumlarda, kalabalığın içerisinde oluşabilecek paniği önlemek ve sakinleşmesi için güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tavırlardan hangisini yapmaları daha doğru olacaktır?

Soru 79. 79. Göz yaşartıcı gazların insanların üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 80. 80. “Üniversitede gerçekleşen tüm öğrenci eylemlerine katılan üniversite öğrencisi Ahmet, arkadaşlarının yanında bir statü kazanmak adına hareketlerinin nereye gideceğini düşünmeden ani çıkışlarla hep en önde yer almaya çalışmaktadır. Ahmet bu hareketleri ile farkında olmasa da eylemlerin sürekli olmasını sağlamakta ve yaptığı eylemlerde yasa ve sosyal kurallara herhangi bir aykırılık görmez ve sorumluluk hissi duymaz.” Ahmet bu topluluk içerisinde hangi tip kişi olarak değerlendirilir?

Soru 81. 81. “Kimyasal maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunmaktadırlar. Bu maddeler kullanılırken bulundukları hal, kullanım amaçları ve yayılacakları alana göre farklı yayma yöntemleri geliştirilmiştir.“ Aşağıdaki yöntemlerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddeleri yayılma yöntemlerinden birisi değildir?

Soru 82. 82. “Başkentin en büyük AVM’lerinden birisinin kapalı alanında aniden başlayan yangın nedeniyle aşırı paniğe kapılmış gruba yön verme……. , çünkü……..” Cümlesinde boş bırakılan yerleri en uygun ve anlamlı şekilde tamamlayınız.

Soru 83. 83. Verdiği kararlar nedeniyle hakemlere yapılan itirazlar sonucu sık sık ara verilen ve rakip takımın galip gelmesi ile sona eren basketbol final müsabakasında görev yapan güvenlik görevlileri, maç sonunda hakemleri kapalı spor salonundan çıkarırken fiziki saldırı ve yabancı maddelerden en iyi şekilde korumak için hangi düzen veya düzenler kullanmalıdırlar?

Soru 84. 84. Stadyumda maç esnasında aniden tribünden atlayarak saha içerisine giren fanatik bir taraftara bu maçta görevli özel güvenlik görevlisi ne yapmalı?

Soru 85. 85. Kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için güvenlik görevlilerinin alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 86. 86.Taraflar arasındaki çatışmayı önlemede kullanılan en etkili yöntemlerinden birisi uzlaşma diğer adıyla kazan-kazan yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme uygun olan yaklaşım tarzıdır?

Soru 87. 87. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olaylarda eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı uyguladıkları eylem taktikleri arasında yer almaz?

Soru 88. 88.İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 89. 89. Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 90. 90. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları kişilerin bulunduğu alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?

Soru 91. 91. Patlayıcı maddelerin terör amaçlı kullanılma nedenlerini sıraladığımızda; aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

Soru 92. 92.Tek kişilik korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?

Soru 93. 93. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler, koruma taleplerini merkezde hangi Bakanlığa başvurarak iletirler?

Soru 94. 94. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 95. 95. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde bulunan görevlilerden değildir?

Soru 96. 96. Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?

Soru 97. 97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkilerinden birisidir?

Soru 98. 98. Özel güvenliğin görev yaptığı mezarlığa belirli bir süre için genel kolluk takviye olarak görev alır. Bu durumda sevk ve idare yetkisini kullanacak olan makam hangisidir?

Soru 99. 99. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonunu amaç edinen örnek proje aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 100. 100. Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanlarında, genel kolluğun gözetim ve denetiminde özel güvenlik görevlilerince yapılan üst aramasında kimden yazılı izin alınır?

User Details