97. Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz

97. Özel güvenlik temel eğitim silah bilgisi sınav soruları ve cevapları.

  1.  > 97 Özel güvenlik silah soruları (A Grubu)
  2.  > 97 Özel güvenlik silah soruları (B Grubu)

Soru 1. 1. Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. 2. Aşağıdakilerden hangisi namlunun bölümlerinden değildir?

Soru 3. 3. Şarjör (Hazne) silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu parçadır. Şarjör gövdesi içerisinde şarjör yayının uç kısmında bulunan ve fişeklerin üzerinde düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayan kısma ne denir?

Soru 4. 4. Sökülmüş silahın takılması işleminde hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir?

Soru 5. 5. Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kurallarından değildir?

Soru 6. 6. Aşağıdakilerden hangisi poligonlarda atış esnasında alınacak emniyet tedbirleri için doğrudur?

Soru 7. 7. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin, silahının tutukluk yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olur?

Soru 8. 8. Silahın boşaltılması esnasında aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

Soru 9. 9. Silah ruhsatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10. 10. Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet tedbirlerinden değildir?

Soru 11. 11. Aşağıdakilerden hangisi fişek çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 12. 12. Nişan hattını oluşturmaya yarayan, gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?

Soru 13. 13. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?

Soru 14. 14. Yarı otomatik tabanca nedir?

Soru 15. 15.İlk dolduruşta sürgü geriye çekilerek sürgünün hızla ileriye gitmesini ve şarjörün en üstündeki fişeğin fişek yatağına sürülmesini, sonraki atış sırasında barut gazı basıncıyla geriye gelen sürgünün hızla ileriye giderek yeni fişeğin fişek yatağına yerleşmesini sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 16. 16. Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?

Soru 17. 17. Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?

Soru 18. 18. Aşağıdakilerden hangisi sürgüde (kapak takımı) bulunan bir parça değildir?

Soru 19. 19. Silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 20. 20. Sürgü üzerinde bulunan, boş kovanın dışarı atılmasında çok önemli görevi olan, yayı arızalandığında görevini yapamayan parçanın adı nedir?

Soru 21. 21. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet kurallarından biri değildir?

Soru 22. 22. Hangisi sürgü tutucu piminin görevlerindendir?

Soru 23. 23. Aşağıdakilerden hangisi atış esnasındaki emniyet tedbirler için söylenemez?

Soru 24. 24.Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 25. 25. Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından biri değildir?

User Details