96. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Online

96. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları Online.

Soru 1. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı’dır.” Başkenti Ankara’dır.” Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak düzenlenen bu hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?
Soru 2. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal edilmez?

Soru 4. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değillerdir?

Soru 5. Silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, aşağıda belirtilen durumlardan hangisini yapması durumunda görev alanı ile ilgili ihlalde bulunmuş olur?

Soru 6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma hayatında gece, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Soru 7. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve Valinin izniyle kurum veya kuruluşun kendi bünyesinde kurulan oluşuma ne ad verilir?

Soru 8. Ülkemizde özel güvenlik alanındaki merkezi düzenleme ve denetim işleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülmektedir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı özel güvenlik alanında faaliyet gösteren birimleri, şirketleri ve eğitim kurumlarını hangi bakanlığımız adına denetlemektedir?
Soru 9. Vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla İl Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış, sanayi odası başkanlığı temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve il emniyet müdürlüğü temsilcisinin olumlu, il jandarma komutanlığı ve ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin olumsuz oy kullanması durumunda karar nasıl alınır?
Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yöneticisinin yetki ve sorumluluğu içerisinde yer almaz?
Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?
Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun özel güvenlik görevlisine emanete alma yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?
Soru 13. “Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir.” Şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
Soru 14. Takım elbiseden oluşan üniforma ile görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, geçici özel güvenlik izni alınan konser alanına girenlerin el detektörü ile üstlerini aramaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 15. Kitap fuarında özel güvenlik görevlisi Caner, fuar alanına gelen araçlı ziyaretçilerin otoparka yönlendirilmesi ve izdihamı engellemek için fuarın önünden geçen cadde üzerinde duba koyarak ve düdük çalmak suretiyle araç trafiğini yönetmekle görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Caner’in bu görevi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 16. Geçici ve acil durumlarda verilen özel güvenlik izninde; güvenliğin sağlanması için ilgili özel güvenlik şirketi tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde, ilave tedbirlerin alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkili aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Ceza Muhakemesi Kanununun 90. Maddesinin a) fıkrasında düzenlenen “Kişiye suçu işlerken rastlanması” halinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakalama yetkisine sahiptir?
Soru 18. Üzerinde kimlik kartı olmayan ve silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı fabrikada mesaiye başlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Ali için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 19. Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşımak zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20. Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve hedeflerinden biri değildir?
Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
Soru 23. Aşağıdakilerden hangisinin kontrol noktasında bulunmasına gerek yoktur?
Soru 24. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Soru 25. Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi Mert hangi görevi yerine getirmiştir?
Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?
Soru 27. Özel güvenlik görevlileri Zafer ile Nedim’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?
Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Soru 30. “Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette uygulanır.” Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir?
Soru 31. Aşağıdaki şıklardan hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?
Soru 32. Aşağıdaki görevlerden hangisi futbol maçında görev alan özel güvenlik görevlisi Sıtkı’nın görev ve yetkisi dâhilinde değildir?
Soru 33. AVM’ de görevli özel güvenlik görevlisi Halil, devriye görevi esnasında bir şahsı hırsızlık yaparken görmesi üzerine suç konusu hırsızlık eşyası ile yakalamıştır. Hangi tutanağı tanzim etmesi gerekir?
Soru 34. Özel güvenlik görevlisi Ali çalıştığı fabrikada devriye görevi sırasında şüpheli paketle karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 35. Özel güvenlik görevlisi Cemil parkta devriye görevi yerine getirirken, bir çocuğun darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru olur?

yakalayarak, genel kolluğa teslim ederSoru 36. Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görev alan özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
Soru 37. Özel güvenlik görevlisi Cihan, Belediye parkında devriye görevi sırasında eşkâli ve bilgileri daha önceden bildirilen cezaevinden kaçan hükümlüyü yakalamıştır ve derhal kolluğa haber vermiştir. Yapılan yakalama hangi tür bir yakalamadır?
Soru 38. Metro istasyonunda görevli özel güvenlik görevlileri Ali ile Hasan, yaya devriye görevi yaparken Asiye hanımın çantasını kapkaç yapmak suretiyle çalan iki kişiyi suçüstü yapmak suretiyle yakalar. Aşağıdakilerden hangisi Ali ile Hasan’ın tutanak tanzim ederken dikkat etmesi gereken içerik kurallarından biri değildir?
Soru 39. Aşağıdakilerin hangisi mektup bombanın özelliklerinden biri değildir?
Soru 40. Kişi, tesis veya binaya içeriden ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanları veya korunan yere etkileyebilecek zarar/kayıp verme durumuna …………… denir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelir ise cümle doğru tamamlanmış olacaktır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir?
Soru 42. X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

Soru 43. Kapalı bir kutu içerisinde metal nesne olup olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinden faydalanılabilir?
I. X-Ray cihazı
II. Metal detektörü
III. Kamera
Soru 44. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
Soru 45. Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
I.Duman
II.Işık
III.Isı
IV.Alev
Soru 46. Henüz yeni güvenlik görevlisi olmuş, Hakan Bey evinin balkonunda otururken komşu evde tüp patlamasına şahit oluyor. Olay yerine vardığında komşunun oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde değişik derecelerde yanıklar olduğunu gözlüyor. Hakan Bey bu yanıklar karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Soru 47. Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giderler. Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında bir çocuğun yere düştüğüne şahit olur. Yapılan kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Daha önce ilk yardım almış Ahmet Bey’in çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır?
Soru 48. İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir?
Soru 50. Ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili yapılması yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 51. Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 52. Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
Soru 53. Hareket ile artan ağrı
- Şekil bozukluğu
- Hareket kısıtlılığı
- Şişlik
Yukarıdakiler hangi hastalığın belirtileridir?
Soru 54. Özel güvenlik görevlilerinin, burun kanamalarının durdurulması için hangi uygulamayı yapmaları gerekir?
Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi turnikenin uygulandığı durumlardan birisi değildir?
Soru 56. Yangın yerindeki tehlikeler içerisinde bulunan çökme tehlikesi; yapıların yüksek sıcaklıktan dolayı taşıma gücünün zayıflaması ve çökmesi olayıdır. Bu tehlike göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yapı çeşitlerinden hangisinin daha önce çökmesi beklenir?
Soru 57. Kötü amaçlarla bir binaya, herhangi bir mala veya araziye zarar vermek amacıyla bilerek ateşe vermek yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
Soru 58. Oksijen ile belirli bir karışım oranında yanabilen gaz ya da gaz karışımlarına ne ad verilir?
Soru 59. Olası bir yangın durumunda itfaiye ekibi olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden biri değildir?
Soru 61. Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi olayı söndürme etkisi özelliklerinden hangisine girmektedir?
Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangınlarda açığa çıkan kimyasal ve zehirleyici özelliği bulunan gaz çeşididir?
Soru 63. Yanma çeşitleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 64. AVM’de görevli ÖGG Erkan iki gencin kendi aralarında konuşurlarken “bong yapmak ve kafayı dumanlamak” gibi bazı kelimeleri kullandıklarını duyar. Bu durumda ÖGG Erkan aşağıdaki konuların hangisinden şüphelenmelidir?
Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada bulunan bir uyuşturucu maddedir?
Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi Kitle İletişiminin özelliklerinden biridir?
Soru 67. Herhangi bir konuya ya da olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü-sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir. İletişimin iyi olabilmesi için hedef tarafından algılanabilmesi önemlidir.
Yukarıdaki ifadeyle iletişim sürecinin hangi temel evresi tanımlanmaktadır?
Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden birisi değildir?
Soru 69. Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ………….. denir.
    Soru 70.
  • Ne söylemek istiyorum?
  • Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?
  • Nerde, hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur?

Yukarıda verilen sorular hangi amaca uluşmak için kullanılır?
Soru 71. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi diğerlerinden kendini daha önemle olduğunu vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstende tutmaya çalışması, olarak tanımlanan iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 72. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir güvenlik görevlisinin kılık kıyafetine gösterdiği özen kurum içinde aşağıdaki etkilerden hangisini doğurmaktadır?
Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel özelliklerindendir?

  1. İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de alıcı bulunur
  2. İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür
  3. İletişim, dinamik bir olgudur
  4. İletişim belirli kalıplara bağlıdır

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bir problem çözme yoludur?
I) Yenilikçi çözümler üretmek
II) Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak
III) Problemin nedenini anlamaya çalışmak
IV) Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?
Soru 76. Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir. Cümlesi hangi kavramı tarif etmektedir?
Soru 77. Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?
Soru 78. Özel güvenlik amiri Nihat’ın emri altındaki özel güvenlik görevlilerine “kama düzeni al” talimatı verdiğine göre, Nihat aşağıda sayılan hangi duruma müdahale etmeyi planlamamaktadır?
Soru 79. Göz yaşartıcı gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur
II. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak kalıcı körlük olur
III. Nükleer silah olarak değerlendirilir
IV. Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan etkili bir yöntemdir
V. Etkisi 10-30 dakika gibi bir sürede geçer


Soru 80. “Panik; aşırı heyecan durumunda, çok güçlü bir korkuyla birlikte ortaya çıkan ve insanların hiçbir şey yapamaması şeklinde veya o durumdan kurtulmanın en iyi yolunu düşünmeden ve ani olarak hareket ederek bulundukları durumdan kurtulmaya çalıştıkları bir davranış türü olarak tanımlanır.” Aşağıdakilerden hangisi paniği önlemek isteyen bir güvenlik görevlisinin kesinlikle yapmaması gereken bir davranıştır?
Soru 81. Üniversite kampüsünün ana meydanında siyasi pankart açılıp slogan atılarak başlatılan bir kanunsuz toplantıya müdahale edecek olan güvenlik amiri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Soru 82. “Kalabalıklar, genel anlamda bir yerde birikmiş insanlar topluluğunu ifade eder. Aralarında herhangi bir bağ olmayan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen, yani tesadüfi olarak bir araya gelen insanlardan oluşan kalabalıklar bazen gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen bir topluluğa dönüşebilir.” Buna göre kalabalık oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için güvenlik görevlilerinin uygulayacağı müdahale ilkelerden birisi değildir?
Soru 84. Aşağıdakilerden hangileri toplumsal olayları başlatma yöntemlerindendir?
I. Yaygın ve etkili propaganda yapmak
II. Kışkırtıcı konuşmalar yapmak
III. Sakin olunmasını öğütlemek
IV. Heyecanı arttırmak
V. Topluluğun kendiliğinden dağılması
Soru 85. “Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdikleri kümelere grup denir.” Planlı, programlı ve bilinçli olarak eylem yapıp ayaklanma ve terör yaratarak, devletin anayasal düzenini bozmak amacında olan gruplar aşağıdaki grup türlerinden hangisi ile anlatılır?
Soru 86. Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gaz kullanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 87. “Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri ve grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkiler grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir.” Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kavram içerisinde değerlendirilemez?
Soru 88. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 89. “Suikastlar,…………ve………..şeklinde ikiye ayrılır.”
Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelir?
Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi Önemli kişilere (VIP) karşı gerçekleştirilen itibar düşürücü saldırılardan değildir?
Soru 91. Koruma hizmeti yapan koruma görevlileri taşıyacakları tabanca seçiminde aşağıdaki seçeneklerden hangisini dikkate almayabilir?
Soru 92. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında oluşturulan merkez ve il koruma komisyonu tarafından aşağıdakilerden hangi koruma şekilleri verilemez?
Soru 93. Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 94. Araçlarda oturma düzeni ve inme binme kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
Soru 96. Aşağıdaki maddelerden hangisi Suikast eyleminin safhalarından değildir?
Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde uygulanan örnek bir projedir?
Soru 98. Bodrum ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
Soru 99. Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk- özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?
Soru 100. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenliğin yetkilerindendir?
User Details