96. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Soruları Çöz

96. Özel güvenlik temel eğitim silah bilgisi sınav soruları ve cevapları.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangileri ana emniyet tertibatı içerisinde yer alır?
Soru 2. Silahlarda, fişeğin ateşlenmesinden itibaren namludan çıkan çekirdeğin hedefe varıncaya kadar hareketlerini ve vurduktan sonra ise hedefteki değişiklikleri de dâhil fişeğin tüm hareketlerini etkileyen unsurları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 3. Bir silahı temizlik, bakım ve arıza gidermek için sökmemiz gerekirse güvenliğimiz açısından hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir?
I.Ölü (güvenli) bölgeye tetik düşürülür
II.Şarjör çıkartılır
III.Atım yatağı gözle kontrol edilir dolu ise boşaltılır
IV.Sökme işlemine başlanır
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi MP5 makinalı tabanca parçalarından değildir?

Soru 5. MP5 Makinalı tabancalarda; atış seçici mandala karşılık gelen emniyeti ve atışı seçilen pozisyonu gösteren harfler, silahın imal edildiği ülkeye göre değişebilir fakat pozisyonun ifade ettiği emniyet ve atış sisteminin sırası değişmez. Buna göre; ülkemizde imal edilmiş olan MP5 Makinalı tabancadaki (S) harfi neyi ifade eder?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

Soru 7. Ateşli silahlar ile ilgili emniyet kurallarından hangisi yanlıştır?
Soru 8. (9x19)’luk fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam 19 neyi ifade eder?
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi nişan tertibatı içiresinde yer alır?
Soru 10. İğnenin kırık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 11. Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur'' bu sisteme ne ad verilir?
Soru 12. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın çerçevesinde (gövde) yer almaz?

Soru 13. MP-5 Makineli tabancada mesafe ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
Soru 14. Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunun ateş almasını sağlayan, çok hassas patlayıcı maddelerden üretilen parçaya ……….denir.
Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 15. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme …………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi silah temizleme malzemelerinden biri değildir?

Soru 17. Fişek yatağında kaç fişek bulunur?

Soru 18. Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne denir?
Soru 19. Bazı tabancalarda kabza kısmında bulunan ve avuç içiyle kavrayıp, el ayası ile kabza gerisindeki oynar kısma baskı yapmadan tetiğin çekilmesine rağmen ateşlemeyi engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20. Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya ve dışarı atmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
Soru 21. Tabancada bulunan yerine getiren yayın görevi nedir?
Soru 22. Yarı otomatik tabancalarda namluya bitişik olan kısım hangisidir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevidir?
Soru 24. Şarjörün, şarjör yuvasında takılı kalmasına yarayan genelde kabzanın sol tarafında, bazı silahlarda çift yönlü olabilen ve bazı silahlarda şarjör yuvasının girişinde olan parçanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25. Emniyet tedbirleri bakımından, aksi ispatlanana kadar tüm ateşli silahlar ..................
Boş yere gelebilecek en mantıklı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

User Details