95. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

95. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları. 

Soru 1. 4857 sayılı iş kanununa göre istihdam edilmiş 50 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mustafa, en az bir yıllık hizmet süresini tamamlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın yıllık ücretli izin hakkı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıda numaralandırılan kişi ya da kişilerden hangisinde özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranır?

  1. Kurucu
  2. Yönetici
  3. III. Uzman eğitici
  4. Özel güvenlik görevlisi
  5. Şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilciler

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda öngörülen adli suçlardan biri

 değildir?

Soru 4. 5188 sayılı özeül güvenlik hizmetlerine Dair Kanuna göre, mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilebilir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı

 değildir?

Soru 6. Özel güvenlik görevlileri mevzuat gereği bazı yerlerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda olmayıp silahlı olarak görev yapılabilecek yerlerdendir?

Soru 7. Polise “Zor ve Silah Kullanma” yetkisi veren düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

Soru 8. “Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?

Soru 9. Özel güvenlik görevlilerinin tabii afet hallerinde yardım yükümlülüğü hangi yönetmelikte düzenlenmiştir?

Soru 10. Özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Veli görev yaptıkları alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir vatandaşı genel kolluğun bilgisi dışında yakalayarak güvenlik odasına almışlar, yaklaşık üç saat alıkoydukları kişinin suç işlediğine yönelik bir tespit yapılamayınca bırakmışlardır. Alıkonulan vatandaşın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada adli makamlarda Ahmet ve Veli’nin karşılaşacakları temel suçlama aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

Soru 11. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 12. Yöneticide aranan şartların kaybedilmesi halinde hangi süre  içerisinde eksiklik giderilmediği veya yönetici değiştirilmediği takdirde şirketin faaliyet izni iptal edilir?

Soru 13. Türk Ceza Kanunu’nda “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenen suç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14. Çalıştığı AVM’nin çatısına çıkmış ve intihar etme niyeti olduğunu düşündüğü bir kimseyi gören özel güvenlik görevlisi Mehmet, bir süre sonra aşağıdan seslenerek “Atlarsan atla!” demiştir. Bunun üzerine çatıdaki kişi atlamıştır. Mehmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?

Soru 15. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 16. Ceza Muhakemesi Kanununa göre kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumunda geçici olarak yakalama yapılabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 17. Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma üzerine arkasında ışığı yansıtan “Özel Güvenlik” ibaresi yazılı yeleği aşağıdakilerden hangisinde giymeleri mecbur tutulmamıştır?

Soru 18. Yürürlükte bulunan mevzuatımızda, kişisel verilerin kaydedilmesi başlığı altında yer alan “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda bulunmaktadır?

Soru 19. Yetkileri konusunda şüpheye düşen bir özel güvenlik görevlisinin öncelikli olarak bakması gereken kanun ve ilgili maddesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 20. Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde, yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 21. Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Serkan’ın hangi davranışı yanlıştır?

Soru 22. Türk Medeni Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?

Soru 24. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?

Soru 25. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Soru 26. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yasin ile Cemal’in hangi davranışı yanlıştır?

Soru 27. Özel güvenlik görevlileri Şahin ile Nazım’ın görev alanı içerisinde silahla yaralama olayı meydana gelmiştir.

Olayda kullanılan silah hangi delil çeşididir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 29. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Selma ile Filiz’in kullanamayacağı yetki hangisidir?

Soru 30. Müzede unutulan fotoğraf makinasını korunaklı bir yerde tutmak için özel güvenlik görevlileri Serap ile Yeşim’in hangi tutanağı tutması gerekir?

Soru 31. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Soru 32. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Halil, görev alanı içerisinde kendisinin de tanıdığı bir erkeğin eşine darp ettiğini görmesi üzerine davranışı nasıl olmalıdır?

Soru 33. Özel güvenlik görevlileri Kadir ile Selçuk belirlenen bölgede, belirli zamanlarda devriye görevini yerine getirirken hangi devriye yöntemini gerçekleştirmiş olurlar?

Soru 34. Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’ın görevi ile bağdaşır?

Soru 35. Özel güvenlik görevlisi Halil, bir olayla ilgili not alırken hangi duyuları ile elde ettiği bilgileri not almalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen fiziksel bulgudur?

Soru 37. Mağazadan hırsızlık yapan şüpheliyi özel güvenlik görevlisi  Metin yakalamıştır. Hazırlamış olduğu yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin özelliklerinden biri olarak görülemez?

Soru 39. Özel güvenlik görevlisi Ali, nokta görevi sırasında binanın arka sokağından patlama sesi geldiğini duyması üzerine aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Soru 40. Özel güvenlik görevlisi Tuna, AVM’de devriye görevi esnasında şüpheli paketle karşılaşır. Hangi hareket tarzı doğru değildir?

Soru 41. Quad için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?

Soru 43. Sprinkler Sistemi nedir?

Soru 44. Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden değildir?

Soru 46. Boğulmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 47. Çocuğunuzun bisikletten düşmesi sonucunda dizinde oluşan derin yara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 49. Şehirlerarası yolda birkaç aracın karıştığı bir kazaya müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 50. Çocuğun burnuna soktuğu yabancı cisim ile ilgili yapılacak ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 51. Kimyasal madde yanıklarında ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 53. Aşağıdakilerden hanisi güvenliğini sağladığınız alışveriş merkezindeki travmatik bir olay sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşımada olması gereken kurallar içerisinde yer almaz?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Soru 57. Söndürme olayı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

Soru 58. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

Soru 59. Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?

  1. Kondüksiyon (iletim)
  2. Konveksiyon (taşınım)
  3. III. Radyasyon (ışınım)

Soru 60. Bilgi işlem merkezleri, laboratuvarlar, hassas cihazların  bulundurulduğu alanlar, telekomünikasyon odaları gibi yerlerde hangi tip söndürücüler kullanılmalıdır?

Soru 61. Alevli ve korlu yanma kabiliyetine sahiptir; söndürme yöntemi ise soğutma veya yanıcı maddenin uzaklaştırılmasıdır. Aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinin özelliği bu tanımlamalara göre doğru olarak verilmiştir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

Soru 63. Kapalı bir hacimde LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 64. Durgunluk, isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma, bir yerde uzun süre kalamama gibi durum ve belirtiler hangi narkotik madde türünün etkisi sonucunda ortaya çıkar?

Soru 65. Alışılmış olan maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan hastalık tablosu, kriz durumu ve buna bağlı olarak kişinin dayanılmaz acılar yaşaması neyi ifade eder?

Soru 66. Aşağıdakilerden  hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden birisi değildir?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir?

Soru 70. Olaylar, olgularla ilgili değişimleri birbirlerine haber veren ve bunlara ilişkin bilgileri birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da düşünce ve duygu bildirimlerine ……… denir.

Yukarıda tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 71. …………. : Birbiriyle iletişim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında  olan,  kendilerini ’un

üyesi olarak gören, algılayan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır.

Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelirse metin tamamlanmış olur?

Soru 72. Aşağıdaki ifadelerden hangisi empatiyi en iyi şekilde tanımlar?

Soru 73. Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine yöneltilen bir mesajı tam olarak anlayabilmesini aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

Soru 74. Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması ve iletişim kanallarının açık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?

Soru 77. Büyük çoğunlukla gündelik insan ilişkilerinde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu insan üzerinde ……… etki bırakır.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 78. Gaz maskesi ve filtresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 79. “Hasan, gaz kullanma eğitimi almış üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerin amiridir. Henüz genel kolluk çağırılmadığı için bina içerisinde toplanan ve dağılmayan yasadışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmak zorunda kalınmıştır.”

Bu olayla ilgili Hasan’ın aşağıdaki hangi davranışı yanlıştır?

Soru 80. OC biber gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 81. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişilere yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi kanuna  uygun toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden birisi değildir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden

 değildir?

Soru 85. “Özel güvenlik görevlisi Mehmet, grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Mehmet’in aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi işinde başarılı olmak isteyen bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken tavır ve davranış unsurlarından birisi değildir?

Soru 87. İlçede meydana gelen heyelan sonucu kayarak yıkılan binalarını seyrederken müteahhit ve yetkililere tepki gösterip slogan atan bina sakinleri ve çevreden gelen insanlardan oluşan kalabalık hangi tür kalabalıklar olarak değerlendirilirler?

Soru 88. “Suikastların mümkün olduğu kadar zorlaştırılması” aşağıdakilerden hangisinin temel amacı olabilir?

Soru 89. Kişi korumada temel koruma prensipleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 90. Önemli kişi (VIP) koruma hizmetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 91. Korunan kişiye (VIP) yönelik bir suikastın önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi, araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

Soru 93. Korunan önemli kişinin A ilinde 10 gün sonra hastane ve stadyum açılış törenine katılma programı vardır. Program tarihinden uygun bir süre önce gönderilen ekiplerin güvenlik açısından yaptıkları kontrol ve planlamaların tümüne verilen çalışmanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir?

Soru 95. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi bir koruma organizasyonunda bulunan görevlilerden

 değildir?

Soru 97. Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişki en doğru şekilde nasıl olmalıdır?

Soru 98. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, silahlı çalışma iznine sahip olup, silahsız görev yapılan bir yerde görevlendirilir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biridir?

Soru 100. Özel güvenlik görevlisi Sinan, görev alanı ve görev süresi içerisinde amiri tarafından kendisine verilen ancak konusu suç teşkil eden emir ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

User Details