95. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Soruları Çöz

95. Özel güvenlik temel eğitim silah bilgisi sınav soruları ve cevapları.

Soru 1. Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2. Toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne ad verilir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi fişek yatağında bulunan fişeğin ateş almaması nedenlerinden değildir?

Soru 5. 6,35 x 16 mm’lik fişeğin anlamında 6,35 rakamı neyi ifade eder?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?

Soru 7. Temel atış tekniklerinde yardımcı göz nedir?

Soru 8. Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisi Selim'in, silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Yerine getiren yayın görevi nedir?

Soru 10. Özel güvenlik görevlisi Mehmet silahını temizlemek için söktüğünde, temizlediği parça üzerinde şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor ise aşağıdaki parçalardan hangisini temizlemektedir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi atıcı hatası değildir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Soru 13. Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Soru 14. Otomatik/yarı otomatik tabancalarda, şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün (kapak takımı) geride kalmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Atış poligonunda atıcı, hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidebilir?

Soru 16. Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?

Soru 17. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 18. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda  fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunabilir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından biridir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım aracı değildir?

Soru 23. Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?

Soru 24. Silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisinin ilk önce yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

User Details