94. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

94. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları. 

Soru 1. Özel güvenlik görevlisi Ahmete amiri tarafından konusu suç teşkil eden emir verilmiştir. Ahmet ne yapmalıdır?

Soru 2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangileri, özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla zorunludur?

Soru 3. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe lambası donanımı aşağıdaki hangi araçlarda olamaz?

Soru 4. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin hak ve ödevleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

[optionA/]A) İcra ve İflas Kanunu

[optionB/]B) Bilgi Edinme Kanunu

[optionC/]C) Borçlar Kanunu

[optionD/]D) Türk Ticaret Kanunu

[optionE/]E) İş Kanunu

Soru 5. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisi verilmemiştir?

Soru 6. Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, genel kolluğu kim görevlendirmeye yetkilidir?

Soru 7. “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

Soru 8. Özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 9. Aşağıdaki görevlilerden hangisi hukuki olarak genel ve özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır?

Soru 10. Anayasamıza göre temel hak ve hürriyetler açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir?

Soru 12. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı kuruluşta bilgi ve eğitimi olduğu için mesai saatlerinde tesisin elektrik işlerini de yapmaya zorlanmaktadır. Durumun tespit edilmesi veya Mehmet’in şikayetçi olması durumunda, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hangi işlem tesis edilecektir?

Soru 13. Kural olarak, koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?

Soru 14. Özel güvenlik görevlisi Cemil, görev yaptığı alışveriş merkezinde daha önce tartışma yaşadığı mağaza çalışanı Ebru’yu, asılsız olarak hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalamış ve genel kolluğa bildirmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil’in aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?

Soru 15. Ev ve bahçe malzemeleri satan büyük bir mağazada görevli özel güvenlik görevlisi Mahmut, mağazada şiddet kullanarak reyon görevlisini darp ederek yaralayan müşteriyi zor kullanarak engellemiş ve etkisiz hale getirmiştir. Bu adli konu ile ilgili özel güvenlik görevlisi Mahmut ilk olarak kimi bilgilendirmesi gerekmektedir?

Soru 16. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un Ek Madde 1’inde yer alan hükme göre; ruhsatlı silahla girilemeyecek yerleri belirten şık hangisidir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 18. “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un kapsamında kişi, kurum veya kuruluşların, özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.”

Yukarıdaki cümle ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

Soru 19. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarına ilişkin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 20. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapabilir?

 1. Kolluk kuvvetleri
 2. Özel güvenlik personeli
 3. Mağdur kişi

Soru 21. Özel güvenlik görevlileri Okan ile Fuat, devriye görevi esnasında hangi davranışı yapmaları yanlıştır?

Soru 22. Zor kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 23. Havaalanında özel güvenlik görevlisi Veli, giriş kapısında yolcunun üzerinde dedektörden sinyal sesi almıştır. Ziyaretçi üzerinde bir madde olmadığını iddia etmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hangi uygulaması yanlış olur?

Soru 24. Stratejik bir tesiste görev yapan ÖGG Volkan ile Serdar’ın devriye öncesi görev alanı ve içerisindeki tesis, bina, personel ve vatandaşlar hakkında bilgi edinerek fikren ve ruhen göreve hazırlanmaları, devriye öncesi hangi hazırlık aşamasına girer?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, üst araması yöntemlerinden biri değildir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri

 değildir?

Soru 27. AVM içerisinde devriye görevi yapan ÖGG Aytekin, bir şahsın bir müşterinin cep telefonunu cebinden çaldığını görmesi üzerine, şüpheliyi yakalamış ve kolluğa haber vermiştir. ÖGG Aytekin aşağıdaki tutanaklardan hangisini hazırlaması gerekir?

Soru 28. Hava meydanında devriye görevi yürüten ÖGG Fatih ile Mert, devriye bölgesindeki önemli yerler ile denetlediği diğer yerleri zamana bağlı kalmaksızın yeniden kontrol etmeleri, aşağıdaki hangi devriye yöntemine örnektir?

Soru 29. Üniversitede görevli ÖGG Barış ile Kenan’dan kampüste yeni uygulamaya konulan çevre güvenlik sisteminin avantaj ve dezavantajları konusunda bir rapor istenmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin düzenleyeceği rapor hangisidir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biridir?

Soru 31. Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil, bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından 5 adet yabancı menşeli yivli tüfek fişeği elde ederler. Şahıs mermileri birkaç ay önce askerden terhise gelirken hatıra amaçlı getirdiğini söyler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?

Soru 32. Lastik fabrikasında iş kazası sonrası bir işçi hayatını kaybetmiştir. Olay yeriyle ilgili ÖGG İlker ile Tamer’in hangi davranışı doğrudur?

Soru 33. “Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine" ne denir?

Soru 34. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Nedim ile Osman, ziyaretçinin üzerinde bulunan suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete aldıklarında hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

Soru 35. İşyeri kontrol noktasında görevli ÖGG Ziya’nın aşağıdaki müdahalelerden hangisi yanlıştır?

Soru 36. ÖGG Alper devriye görevini yaparken yapmış olduğu tutum ve davranışlardan hangisi doğru değildir?

Soru 37. Devriye görevlileri ÖGG Şahin ile Kemal’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?

Soru 38. Havaalanı kontrol noktası ÖGG Hasan, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman yaptığı hangi hareket doğrudur?

Soru 39. Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi neye işarettir?

Soru 40. Özel güvenlik şirket yöneticisi Kürşat Bey, ÖGG personeli arasından devriye görevlileri seçecektir. Başarılı bir devriye görevlisinde olması gereken özelliklerden hangisi doğru değildir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?

Soru 42. X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 43. Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazları arasında yer almaz?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemleri (CCTV) elemanlarından değildir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, kırık hakkında yanlış bir bilgidir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48. Temel Yaşam Desteği yapılırken akciğerlere hava gitmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 49. Spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilk yardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50. Yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi karın boşluğunda değildir?

Soru 52. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilk yardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

Soru 53. Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilk yardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Soru 54. Şok anında ilk yardım uygulamalarında hangisinin yapılması doğru olmaz?

Soru 55. Olay yerinde hastanın durumunu daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?

Soru 56. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Soru 58. Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?

 1. Kondüksiyon (iletim)
 2. Konveksiyon (taşınım)
 3. Radyasyon (ışınım)

Soru 59. Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE  yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?

Soru 60. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ne denir?

Soru 61. Doğalgazın kullanıldığı kapalı ortamlarda gaz kaçağı algılama dedektörü kurulması gerektiğinde, dedektörün kurulacağı bölge seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 62. Doğalgaz kaçaklarında yapılması gerekenlerden hangileri doğrudur?

 1. Elektrik düğmeleri kapatılmalıdır
 2. Gaz vanaları kapatılmalıdır
 3. Prizlere takılı olan fişler çekilmemelidir
 4. Kapı ve pencereler açılmalıdır

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak nitelendirilebilmesi için kullanılamaz?

Soru 64. Kişinin kullandığı maddeyi bırakmak istemesi, bu amaçla çeşitli çabalar içine girmesine rağmen bırakamaması, bu esnada yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını bilmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi ve kullandığı maddenin dozunu devamlı arttırması durumuna uygun olan en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söndürücü maddeler arasında yer alır?

 1. Su
 2. Kum
 3. KKT (kuru kimyevi toz)
 4. Köpük

Soru 66. Aşağıdakilerden  hangisi problem çözmede izlenen aşamalardan biri değildir?

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi Empatinin faydalarından değildir?

Soru 68. Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek herhangi bir yolla başkalarına aktarılması süreci neyin tanımıdır?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

Soru 72. 30-35 cm’lik bir alanı kapsar. Duygusal bakımdan çok yakın hissedilen insanların bu bölgeye girmesine izin verilir. Bu o kişiye güvenildiği, yakın olarak görüldüğünü gösterir.

Yukarıda tanımlanan alan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Soru 74. …………………; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?

Soru 76. Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendisinin daha önemli olduğunu vurgulayıp, ilgiyi  alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması, iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?

Soru 78. Bir toplumsal olayda göz yaşartıcı gaza maruz kalmış bir meslektaşına ÖGG Mehmet’in ilk yardım amaçlı olarak yaptığı aşağıdaki hangi tavsiyesi yanlıştır?

Soru 79. ÖGG Ahmet AVM’de görevlidir. Görev yerinde mukavemetle karşılaşmış ve kendisine saldıran silahsız kişiye karşı zimmetli copunu kullanmak zorunda kalmıştır. ÖGG Ahmet’in, copunu kullanırken, saldırganın özellikle hangi bölgesine vurmamaya özen göstermesi gerekir?

Soru 80. Kanuna uygun herhangi bir gösteri yürüyüşünde görev yapan güvenlik görevlileri aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda panik oluşmasına neden olan durumlardan birisi olamaz?

Soru 82. Üniversitede küçük bir saldırgan grup mevcuttur ve henüz genel kolluk çağırılmamıştır. Genel kolluk gelene kadar bu grubun etrafını çevirerek kontrol altına almak durumunda kalan özel güvenlik görevlileri hangi toplu düzeni uygulamalıdırlar?

Soru 83. Spor müsabakalarında veya toplumsal olaylarda tehlike arz edecek bir kalabalık meydana gelmeye başladı ise güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini

 yapmamalıdır?

Soru 84. ÖGG Osman, görev yaptığı alışveriş merkezi içerisinde, alışveriş için gelen insanların oluşturduğu kalabalığı gözlemlemektedir. ÖGG Osman tarafından gözlemlenen bu kalabalık aşağıdaki hangi tür kalabalıklardandır?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğa karşı yapılacak müdahalenin genel amaçlarından birisi değildir?

Soru 86. Terör ve şiddet hareketleri yaratarak, devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan grup aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Soru 87. Grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 88. Bilinen en eski terörist taktiği olan, toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek maksadıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere ve toplumda sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

Soru 89. Yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmaya gerek yoktur?

Soru 90. Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 91. Yaya olarak VIP (önemli kişi) koruma görevi yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangi hareket şekli yanlıştır?

Soru 92. “Korunan kişinin ziyaret edeceği yerlerin güzergahla birlikte ziyaretten uygun bir süre önce güvenlik açısından yapılan kontrol ve planlamaların tümüne

……...denir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi suikastların nedenleri arasında sayılamaz?

Soru 94. Hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırı değildir?

Soru 95. Suikast eylemlerinin safhaları sıralandığında; bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir?

Soru 97. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görev ve yetkileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 98. Genel kolluk ile özel güvenlik arasında etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyonu ve birlikte çalışmayı hedefleyen proje aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 99. ÖGG İsmail'in görev yaptığı AVM içerisinde yaralama olayı meydana gelmiş, fail olayda kullandığı tornavidayı olay yerinde bırakarak kaçmıştır. ÖGG İsmail'in aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 100. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymelerinin amacı en doğru şekilde nasıl izah edilebilir?

User Details