93. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

93. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları. 

Soru 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2. AVM’ye girmek isteyen Ozan, kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine, özel güvenlik görevlisi Tufan’ın üstünü elle arama talebini reddetmiş, ancak Tufan “Yetkim dahilinde” diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?

Soru 3. Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine  Dair Kanunun 7. Maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması “haksız arama” suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir?

Soru 4. Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?

Soru 5. Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?

Soru 6. Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı iş hanında geceleyin bir kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan soyguncuyu özel güvenlik görevlisi arkadaşı ile birlikte suçüstü yakalamıştır. Bu andan itibaren aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yetki ve görevlerinden olmayıp yapılmaması

 gereken işlemlerdendir?

Soru 7. Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8. “Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

Soru 9. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, haklı nedenle iş sözleşmesini fesih sebeplerinden biri değildir?

Soru 10. Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 11. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup, henüz bir işyerinde çalışmayan Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşları ile birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiası ile yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet’in 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 13. Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?

Soru 14. Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 15. Polisin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?

Soru 17. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Soru 19. Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine, üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi ne olmalıdır?

Soru 20. Emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir?

Soru 21. Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır?

Soru 22. Özel güvenlik şirketleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 24. İl özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri hariç, alarm izleme merkezi, eğitim kurumu veya özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangileri aranmaz?

Soru 25. Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir?

Soru 27. İçerisinde ne olduğu bilinmeyen, sahibi belli olmayan, bulunduğu yere ait olmayan eşya şüpheli paket olarak değerlendirilir. Özel güvenlik görevlisinin şüpheli paket durumlarında yapmaması gereken hareket tarzı hangisidir?

Soru 28. Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?

  Soru 29.
 1. Görevi süresince oturulabilir
 2. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır
 3. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder
 4. Suç unsurları tespit edidiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır
 5. Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez

Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 31. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır?

Soru 32. Özel Güvenlik Görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat:15:00 sıralarında bir site sakini yanına gelerek ‘‘sitenin D Bloğu 3’üncü katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta olduğunu’’ söyler. Hasanın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır?

Soru 33. Alışveriş merkezinde (AVM) görevli ÖGG Yavuz ile Fikret aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirmek zorunda değildir?

Soru 34. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

  Soru 35.
 1. Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM ye girişine izin verir ve polise bilgi verir
 2. Çantayı bizzat açarlar ve incelerler
 3. Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler
 4. Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli şahsı yakalarlar
 5. Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi verilir

Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Tahsin ile Yılmaz’ın tanzim edebileceği bir tutanaktır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir?

Soru 38. ÖGG Halil, çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaştığında hangi yetkiyi kullanamaz?

Soru 39. ÖGG Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal kayıplarının önüne geçmek için iş çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda ÖGG  Kemal ve Yavuz’un davranışı nasıl olmalıdır?

  Soru 40.
 1. Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır
 2. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır
 3. Zor kullanma tedbirleri orantılı olmalıdır
 4. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır

 

 1. Yukarıdakilerden hangileri zor kullanmada aranılan temel şartlardandır?

Soru 41. Üniversitede görevli ÖGG Burak ve Selim, devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel örgülerin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum ÖGG’lerin hangi görev kapsamı içinde değerlendirilmektedir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından

 değildir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde değildir?

Soru 44. ÖGG Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 46. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?

Soru 47. Bir binaya yetkisiz giriş çıkış yapılmasını engellemek ve herhangi zamanda kaç kişinin bulunduğunu takip etmek için hangi sistem kullanılmalıdır?

Soru 48. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir?

 

 Yetişkinler  Çocuklar Bebekler

Soru 49. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi şahıs kontrolünde kullanılamaz?

Soru 50. X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

Soru 51. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 52. El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?

Soru 53. Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır?

Soru 56. Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?

Soru 57. İlk yardım nedir?

Soru 58. Acil tedavi nedir?

Soru 59. Şok nedir?

Soru 60. Aşağıdaki seçeneklerde sayılan maddelerden hangisi tabii (doğal) narkotik bir maddedir?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Soru 62. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Soru 63. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı hangisidir?

Soru 64. Özel yasalarına göre kurulup, belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimine ne ad verilir?

Soru 65. Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?

Soru 67. Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir?

Soru 68. Önemli kişiyi (VIP) her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma faaliyetine ………..….. koruma denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

Soru 69. Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur?

Soru 70. Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar?

Soru 71. Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur?

Soru 72. Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı iletimi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Soru 73. Korunan kişinin (Önemli kişi-VIP) gideceği mevki ve güzergah üzerinde VIP’ye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetine ne ad verilir?

Soru 74. Kapalı bir alanda Lpg ve Doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiyecinin temel görevlerinden biri değildir?

Soru 76. Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir?

Soru 77. Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?

Soru 79. “Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz” cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 80. Bir kurumda görev yapan  özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir?

Soru 82. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir?

Soru 83. Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?

Soru 84. İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?

Soru 86. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

Soru 88. ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır?

Soru 89. Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi Ben dilinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?

Soru 94. CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 95. Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 96. Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez?

Soru 97. ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim’in ne yapması doğru olur?

Soru 98. Kişilerarası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir?

Soru 99. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?

Soru 100. Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?

User Details