93. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Soruları Çöz

93. Özel güvenlik temel eğitim silah bilgisi sınav soruları ve cevapları.

Soru 1. Yerine getiren yayın görevi nedir?

Soru 2. Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Soru 4. Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır?

Soru 8. Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?

Soru 12. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir?

Soru 13. Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kapsülünateşlememe sebeplerinden biri değildir?

[ /]B)  İğne kırık olabilir

Soru 15. Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta …….denir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 17. Namlunun yiv ve set aralarını temizlemek amacıyla ucuna bez veya fırça takılarak kullanılan alete ne ad verilir?

Soru 18. Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?

Soru 19. Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir?

Soru 22. Tabanca ve makinalı tabancalarda tetiğinin çekildiği durumda, iğne kapsüle vuruyor ancak patlama gerçekleşmiyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 23. Tabancada kabza ne işe yarar?

Soru 24. Atış kurallarına uygun olarak atış yapmaya hazırlanan bir ÖGG için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 25. Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür?

User Details