92. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

92. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları.

Soru 1. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

Soru 2. Özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir?

Soru 3. Görevin ve işyerinin  özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir?

Soru 4. Özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir?

Soru 5. Görev mahallinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

Soru 6. Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları hangi kanunla düzenlenmiştir?

Soru 7. Temel eğitimde Silah Bilgisi ve Atış dersi kapsamında, kursiyer Ceyda’nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?

Soru 8. Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir?

Soru 9. “Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar” hükmü hangi kanunda yer alır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Soru 11. Özel güvenlik görevlisi Bahar, çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz?

Soru 13. Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır?

Soru 14. “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?

Soru 15. Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

Soru 16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi kapsamında, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir?

Soru 17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz?

Soru 20. Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

Soru 21. Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir?

Soru 24. AVM önündeki otoparkta yerde  yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 25. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?

Soru 27. Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur?

  Soru 28.
 1. Polis
 2. Suçtan zarar gören kişi
 3. Jandarma
 4. Faili gören herkes

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir?

Soru 29. Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir?

Soru 31. Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet’in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine, hangi davranışları yanlıştır?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?

Soru 34. Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi,  şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 38. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir?

Soru 40. AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan’ın, içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ile ilgili hangi davranışı yanlıştır?

Soru 41. Aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?

Soru 43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 44. İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?

Soru 45. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?

Soru 46. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir?

Soru 47. 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?

Soru 48. Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?

Soru 49. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 50. Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

Soru 51. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

Soru 52. Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 53. Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık  yaralanmalar sınıfında değildir?

Soru 54. Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde, küçük miktarlarda bile kimyasal etkileri ile yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa, bu    maddeye    ''............'',     olaya     ise   '' '' denilmektedir.

Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanımına uygun olarak verilmiştir?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz?

Soru 56. Yanma kapasitesine sahip maddelere ……….. denir. Tanıma göre noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir?

Soru 58. Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

Soru 59. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

Soru 60. Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

Soru 61. Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?

Soru 62. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Soru 63. Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?

Soru 66. İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?

Soru 67. İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 68. İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 69. Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir?

Soru 70. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71. Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?

Soru 74. Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçları arasında yer almaz?

Soru 77. Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 78. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?

Soru 79. Kişilerin olduğu gibi, kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir?

Soru 84. Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır?

Soru 85. İnsanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir?

Soru 87. Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde, mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır?

 1. Bedeni kuvvet
 2. Maddi güç kullanımı
 3. Sözlü iletişim
 4. Silah kullanımı

Soru 88. Aşağıdakilerin hangisi koruma planında yer almaz?

Soru 89. Beş kişi ile korumada her koruma elamanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?

Soru 91. Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz ?

Soru 92. Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzeninde bulunmaz?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir?

Soru 95. CAT ekibi (Yakın Koruma Karşı Atak Timi) aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

Soru 96. VIP (Önemli kişi) koruma hizmetinin amacı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir?

Soru 97. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?

Soru 98. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 99. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir?

Soru 100. Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.

Bu durumda, spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır?

 1. Mülki İdare Amiri
 2. Genel Kolluk Amiri
 3. Özel Kolluk Amiri

 

User Details