92. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Soruları Çöz

92. Özel güvenlik temel eğitim silah bilgisi sınav soruları ve cevapları.

Soru 1. Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 2. Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 3. Horozun çarpması ile  fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir?

Soru 4. Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

Soru 5. Atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?

Soru 7. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri  değildir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir?

Soru 12. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 13. Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur?

Soru 14. Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?

Soru 16. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

 

Soru 19. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

 

Soru 20. Delici, kesici, ezici vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?

Soru 21. Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

Soru 24. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?

Soru 25. Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara silah denir.

Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

User Details