91. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

91. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları. ÖGG soruları 100 adet olarak sistemimize eklenmektedir. Sınav tamamlanınca cevapları görebilirsiniz. Gerçek sınav ortamının tadını çıkartın.

Soru 1. Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?

    Soru 2.
  1. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.
  2. İyi iletişim kurabilmelidir.
  3. Ciddi ve tetikte olmalıdır.
  4. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.

Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?

 

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?

 

Soru 5. Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?

 

Soru 6. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?

Soru 7. Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?

 

Soru 8. Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Soru 9. Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?

Soru 10. Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?

Soru 11. Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?

Soru 12. Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir?

Soru 13. Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

Soru 14. Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?

 

Soru 15. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

 

Soru 17. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

 

Soru 18. Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?

 

Soru 19. Özel güvenlik görevlisi  Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?

 

Soru 20. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

 

Soru 21. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?

 

Soru 22. Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?

 

Soru 23. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

 

Soru 24. Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

Soru 25. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

 

Soru 26. Müteşebbis Münevver Hanım’ın özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?

 

Soru 27. Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?

 

Soru 28. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?

 

Soru 29. Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?

 

Soru 30. Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

 

Soru 31. Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?

 

Soru 32. Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza, aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur?

 

Soru 33. Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir?

 

Soru 34. Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?

 

Soru 35. 4857 İş Kanunu’na göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

Soru 36. Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?

 

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir?

 

Soru 38. 5188 sayılı kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?

 

Soru 39. “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan  hangisinde  yer almaktadır?

 

Soru 40. Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz?

 

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?

 

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “Dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?

 

Soru 43. Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in çalıştığı Sanatoryum Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gereklidir?

 

Soru 44. Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

Soru 45. Hangi durumda turnike uygulanabilir?

 

Soru 46. Portatif yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl olmalıdır?

 

Soru 47. Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini

 yapmamalıdır?

 

Soru 48. Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

 

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

 

Soru 50. Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

 

Soru 51. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

 

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?

 

Soru 53. Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

 

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?

 

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin kişi üzerindeki etkilerinden değildir?

 

Soru 56. Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

 

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?

 

Soru 58. İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?

 

Soru 59. Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır?

 

Soru 60. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir?

 

Soru 61. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?

 

Soru 62. “Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir ……. ve ……. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz.

 

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

 

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?

 

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden birisi değildir?

 

Soru 66. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?

 

Soru 67. Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır?

 

Soru 68. Korunan kişiye silahlı bir saldırı girişiminde bulunulması hangi saldırı türünde değerlendirilebilir?

 

Soru 69. Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir?

 

Soru 70. Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?

 

Soru 71. Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?

 

Soru 72. Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir?

 

Soru 73. Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

 

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından biri olarak sayılamaz?

 

Soru 75. Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez?

 

Soru 76. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

 

Soru 77. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?

 

Soru 78. Bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerin hangisini yapması

 yanlıştır?

 

Soru 79. Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 

Soru 80. Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?

 

Soru 82. Aşağıdaki  tanımlardan hangisi kurum içi iletişimin amaçlarından değildir?

 

Soru 83. Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefondaki kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır?

 

Soru 84. Cüzdanını kaybetmiş olan bir kişinin özel güvenlik görevlisine başvurarak yardım talep etmesi durumunda, özel güvenlik görevlisi nasıl bir davranış içerisine girerse iletişim süreci sağlıklı işlemez?

 

Soru 85. Bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 

Soru 86. Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?

 

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur?

 

Soru 88. Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz?

 

Soru 89. Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?

 

Soru 90. “Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır.” Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır?

 

Soru 91. Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

 

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?

 

Soru 94. Havalimanına ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir?

 

Soru 95. Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

 

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?

 

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?

 

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?

 

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?

 

Soru 100. Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?

 

User Details