90. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Soruları Çöz

90. Özel güvenlik temel eğitim silah bilgisi sınav soruları ve cevapları. Silah soruları 25 adet olarak sistemimize eklenmektedir. Sınav tamamlanınca cevapları görebilirsiniz. Gerçek sınav ortamının tadını çıkartın.

 

Soru 1. Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerinden hangisidir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

  1. Kapak takımını çıkart
  2. Şarjörü çıkart
  3. Yerine getiren yayı çıkart
  4. Namluyu çıkart
  5. Fişek yatağını boşalt

Soru 4. Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6. Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 7. Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir?

Namlu içerisinde karşılıklı iki set (çıkıntı) arasındaki mesafenin milimetre olarak   ifadesine   …………..    ,    inç olarak ifadesine denir.

Soru 8. Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?

Soru 9. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere neden olan silahlara ne ad verilir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinde rayyürün tanımı doğru olarak verilmiştir?

Soru 11. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

Soru 12. Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve    aletlerin    tamamına denir.”

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 13. Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?

Soru 14. Hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu değildir?

Soru 15. İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile yaptığı atışta atışlarını hedefin orta noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 16. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 17. Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak vb. silahlar genel olarak hangi isim  altında sınıflandırılır?

Soru 18. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?

Soru 20. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 21. Fişekte, kapsül ile barutun arasında bulunan alev kanalının görevi nedir?

Soru 22. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Soru 23. Uygun hava şartlarında ve doğru açı ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile, çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade edilir?

Soru 24. Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında nasıl neticelenir?

Soru 25. Özel güvenlik görevlisi Kaan atış esnasında fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

User Details